РЕШЕНИЕ № 17-151-1/14.02.2017г. За прекратяване на процедура обявена с Решение № 17-151-1/27.01.2017г. за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание/АРХИВ/

РЕШЕНИЕ № 17-151-1/14.02.2017г.

 

 За прекратяване на процедура обявена с Решение № 17-151-1/27.01.2017г. за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 

 На основание чл. 15, б. „в” от ПРУПДТДДУК и на раздел V, т. 2 от Общите условия за провеждане на търга, „Национална спортна база” ЕАД обявява прекратяване на процедурата за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

I. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

 1. Помещение, находящо се на втори тавански етаж на блок 1 в НСК „Диана”, с площ от 20,70 кв.м., ведно с Част от покривното пространство на блок 1 в НСК „Диана”, с площ съгласно предложение, за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, с площ до 100 кв.м. с начална месечна наемна цена за квадратен метър от 97,50 лева без ДДС.

 

 1. І. НAЦИОНАЛЕН СТАДИОН „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”,

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38

 

 1. Зала за художествена гимнастика, разположена на сектор „А”, І-во ниво с площ 460 кв.м, складове с площ 67 кв.м, прилежащи площи към залата с площ 236,21 кв.м, всички с обща площ за отдаване под наем на обекта - 763.21 кв.м, находящи се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, на територията на НС „Васил Левски”, с начална месечна наемна цена от 3300 лева без ДДС.

 

 1. Помещение за офис - № 3, сектор „Б”, ниво 3, с площ 56.25 кв.м., с начална месечна наемна цена от 600 лева без ДДС.

 

 1. Помещение за офис - № 4, сектор „Б”, ниво 3, с площ 56.04 кв.м., с начална месечна наемна цена от 600 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала 2Г, с площ от 125 кв.м., ведно с прилежащите ѝ помещения – съблекалня и тоалетни с площ от 44 кв.м. всички с обща площ за отдаване под наем на обекта - 169 кв.м, находящи се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, на територията на НС „Васил Левски”, с начална месечна наемна цена от 1500 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала 6Г, с площ от 161,09 кв.м., ведно с прилежащите ѝ помещения и общи площи, всички с обща площ за отдаване под наем на обекта - 210 кв.м, находящи се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, на територията на НС „Васил Левски”, с начална месечна наемна цена от 2100 лева без ДДС.
 2. II. ВСК „БЕЛМЕКЕН”

 

 1. Помещение, находящо се в спортна зала, с площ от 9 кв.м., ведно с Част от покривното пространство на спортна зала, с площ съгласно предложение, за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, с площ до 100 кв.м. с начална месечна наемна цена за квадратен метър от 97,50 лева без ДДС.

 

 1. . СПОРТНА ЗАЛА „СОФИЯ”,

гр. София, парк „Борисова градина”

 

 1. Част от приземния етаж на зала „София”, ведно с допълнителна площ съгласно заявление, за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, с площ до 100 кв.м. с начална месечна наемна цена за квадратен метър от 97,50 лева без ДДС.

 

В процедурата са установени неточности при откриването ѝ, като тези неточности не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, а именно разминаване между обявените параметри на обекта и предназначението му съгласно изготвената оценка от лицензирания оценител.

 

В случая на кандидат участниците ще бъде възстановена сумата за закупена тръжна документация и за внесен депозит за участие.

 

       Комисията, назначена със Заповед на Изпълнителния директор, ще излезе с протокол, в който се обявяват нови дати за провеждане на процедура за отдаване под наем на горецитираните обекти.

      

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:...............................................

 

 /ПЛАМЕН МАНОЛОВ/                 

         Reshenie_prekratjavane_turg.tif