Контакти, набирателна сметка и текущи процедури

Контакти:

 •     НСБ ЕАД,
 •     адрес: гр.София 1000, бул."Евлоги и Христо Георгиеви" №38,
 •     тел. и факс: 02/9300788 

Набирателна сметка:

 •     Банка: ЦКБ АД
 •     IBAN: BG 10 CECB 9790 1004 2799 00
 •     В1С: CECBBGSF

Текущи процедури:

В момента тече прехвърляне на всички документи и обществени поръчки от стария към новия сайт на Национална спортна база и са възможни временни разминавания, които ще бъдат корегирани възможно най-бързо!

 

 

 

 

loading

Р Е Ш Е Н И Е №17-547-1/29.03.2017г. За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обект, собственост на „Национална спортна база” ЕАД.

„Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години, срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции на обект, находящ се в

1. Национална  Гребна  База  „Средец” – Панчарево, състояща се от:

 •  - Помещение за фитнес /спортна зала/  състоящо се от фитнес зала, зала за гимнастика, боксова зала, масажно помещение, сауна, парна баня, солариум, 2бр. съблекални и 2 бр. санитарни помещения, коридори, всички  с обща площ 720,91 кв.м., находящо се в НГБ „Средец” – Панчарево, 

РЕШЕНИЕ № 17-151-2/27.02.2017г. провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание/АРХИВ/

 „Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

I. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

 1. Помещение, находящо се на втори тавански етаж на блок 1 в НСК „Диана”, с площ от 20,70 кв.м., ведно с Част от покривното пространство на блок 1 в НСК „Диана”, с площ съгласно предложение, за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, с площ до 100 кв.м. с начална месечна наемна цена за квадратен метър от 97,50 лева без ДДС.

РЕШЕНИЕ №17-151-3/02.03.2017г. провеждане на търг с явно наддаване, при открито заседание/АРХИВ/

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с явно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следния обект, собственост на дружеството:

 

 

 1. . НAЦИОНАЛЕН СТАДИОН „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”,

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38

 

 1. Зала за художествена гимнастика, разположена на сектор „А”, І-во ниво с площ 460 кв.м, складове с площ 67 кв.м, прилежащи площи към залата с площ 236,21 кв.м, всички с обща площ за отдаване под наем на обекта - 763.21 кв.м, находящи се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, на територията на НС „Васил Левски”, с начална месечна наемна цена от 3300 лева без ДДС.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ/АРХИВ/

Във връзка с изтичане на срока на договор за генерално спонсорство на зала „Арена Армеец София“, ръководството на Национална спортна база ЕАД, кани всички заинтересовани страни да отправят своите предложения 

РЕШЕНИЕ № 17-151-1/14.02.2017г. За прекратяване на процедура обявена с Решение № 17-151-1/27.01.2017г. за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание/АРХИВ/

 На основание чл. 15, б. „в” от ПРУПДТДДУК и на раздел V, т. 2 от Общите условия за провеждане на търга, „Национална спортна база” ЕАД обявява прекратяване на процедурата за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

I. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

 1. Помещение, находящо се на втори тавански етаж на блок 1 в НСК „Диана”, с площ от 20,70 кв.м., ведно с Част от покривното пространство на блок 1 в НСК „Диана”, с площ съгласно предложение, за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, с площ до 100 кв.м. с начална месечна наемна цена за квадратен метър от 97,50 лева без ДДС.
loading