Контакти, набирателна сметка и текущи процедури

Контакти:

 •     НСБ ЕАД,
 •     адрес: гр.София 1000, бул."Евлоги и Христо Георгиеви" №38,
 •     тел. и факс: 02/9300788 

Набирателна сметка:

 •     Банка: ЦКБ АД
 •     IBAN: BG 10 CECB 9790 1004 2799 00
 •     В1С: CECBBGSF

Текущи процедури:

В момента тече прехвърляне на всички документи и обществени поръчки от стария към новия сайт на Национална спортна база и са възможни временни разминавания, които ще бъдат корегирани възможно най-бързо!

 

 

 

 

loading

РЕШЕНИЕ № 17-1576-1/27.09.2017г. провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 „Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

 

 

I. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

 1. НСК „Диана” 1, апартамент № 13, ет. 1, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.
 2. НСК „Диана” 1, апартамент № 24, ет. 2, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.
 3. НСК „Диана” 1, апартамент № 54, ет. 5, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 320 лева без ДДС.
 4. НСК „Диана” 1, апартамент № 61, ет. 6, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 320 лева без ДДС.
 5. НСК „Диана” 1, апартамент № 63, ет. 6, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 17-1255-1/17.07.2017г. провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

I. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 1. Стая №2 от апартамент № 11, ет. 1, площ от 13,44 кв.м., с начална месечна наемна цена от  лева без 130лева без ДДС.
 2. Стая №3 от апартамент № 11, ет. 1, площ от 19,38 кв.м., с начална месечна наемна цена от 170лева без ДДС
 3. НСК „Диана” 1, апартамент № 32, ет. 3, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.
 4. НСК „Диана” 1, апартамент № 1101, ет. 11, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 320 лева без ДДС.
 5. НСК „Диана” 2, апартамент № 1004, ет. 10, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.
 6. НСК „Диана” 2, апартамент № 1102, ет. 11, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.
 7. НСК „Диана” 2, апартамент № 1404, ет. 14, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.

РЕШЕНИЕ № 17-1026-1/13.06.2017г.

 провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 

 „Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти: 

РЕШЕНИЕ № 17-837-1/12.05.2017г. провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

I. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

 1. НСК „Диана” 1, апартамент № 21, ет. 2, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 320 лева без ДДС.
 2. НСК „Диана” 1, апартамент № 32, ет. 3, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.
 3. НСК „Диана” 1, апартамент № 91, ет. 9, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.
 4. НСК „Диана” 2, апартамент № 1401, ет. 14, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 320 лева без ДДС.
 5. НСК „Диана” 2, апартамент № 1403, ет. 14, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 320 лева без ДДС.
 6. НСК „Диана” 2, апартамент № 1404, ет. 14, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.

Р Е Ш Е Н И Е №17-547-1/29.03.2017г. За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обект, собственост на „Национална спортна база” ЕАД.

„Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години, срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции на обект, находящ се в

1. Национална  Гребна  База  „Средец” – Панчарево, състояща се от:

 •  - Помещение за фитнес /спортна зала/  състоящо се от фитнес зала, зала за гимнастика, боксова зала, масажно помещение, сауна, парна баня, солариум, 2бр. съблекални и 2 бр. санитарни помещения, коридори, всички  с обща площ 720,91 кв.м., находящо се в НГБ „Средец” – Панчарево, 
loading