Контакти, набирателна сметка и текущи процедури

Контакти:

 •     НСБ ЕАД,
 •     адрес: гр.София 1000, бул."Евлоги и Христо Георгиеви" №38,
 •     тел. и факс: 02/9300788 

Набирателна сметка:

 •     Банка: ЦКБ АД
 •     IBAN: BG 10 CECB 9790 1004 2799 00
 •     В1С: CECBBGSF

Текущи процедури:

В момента тече прехвърляне на всички документи и обществени поръчки от стария към новия сайт на Национална спортна база и са възможни временни разминавания, които ще бъдат корегирани възможно най-бързо!

 

 

 

 

loading

РЕШЕНИЕ № 17-151-2/27.02.2017г. провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 „Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

I. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

 1. Помещение, находящо се на втори тавански етаж на блок 1 в НСК „Диана”, с площ от 20,70 кв.м., ведно с Част от покривното пространство на блок 1 в НСК „Диана”, с площ съгласно предложение, за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, с площ до 100 кв.м. с начална месечна наемна цена за квадратен метър от 97,50 лева без ДДС.

РЕШЕНИЕ №17-151-3/02.03.2017г. провеждане на търг с явно наддаване, при открито заседание

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с явно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следния обект, собственост на дружеството:

 

 

 1. . НAЦИОНАЛЕН СТАДИОН „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”,

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38

 

 1. Зала за художествена гимнастика, разположена на сектор „А”, І-во ниво с площ 460 кв.м, складове с площ 67 кв.м, прилежащи площи към залата с площ 236,21 кв.м, всички с обща площ за отдаване под наем на обекта - 763.21 кв.м, находящи се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, на територията на НС „Васил Левски”, с начална месечна наемна цена от 3300 лева без ДДС.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във връзка с изтичане на срока на договор за генерално спонсорство на зала „Арена Армеец София“, ръководството на Национална спортна база ЕАД, кани всички заинтересовани страни да отправят своите предложения 

РЕШЕНИЕ № 17-151-1/14.02.2017г. За прекратяване на процедура обявена с Решение № 17-151-1/27.01.2017г. за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 На основание чл. 15, б. „в” от ПРУПДТДДУК и на раздел V, т. 2 от Общите условия за провеждане на търга, „Национална спортна база” ЕАД обявява прекратяване на процедурата за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

I. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

 1. Помещение, находящо се на втори тавански етаж на блок 1 в НСК „Диана”, с площ от 20,70 кв.м., ведно с Част от покривното пространство на блок 1 в НСК „Диана”, с площ съгласно предложение, за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, с площ до 100 кв.м. с начална месечна наемна цена за квадратен метър от 97,50 лева без ДДС.

РЕШЕНИЕ № 17-207-1/06.02.2017г. провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

 

 1. . НAЦИОНАЛЕН СТАДИОН „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”,

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38

 

 1. Тренировъчна зала, бивш клуб „Диамант”, ведно с прилежащи помещения, с обща площ от 825,20 кв.м., находяща се на сектор „В”, ниво 2, с вход от ниво 1, с начална месечна наемна цена от 4167 лева без ДДС.
loading