Съобщение за отмяна на конкурс при закрито заседание за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД 20.04.2012 г./Архив/

СЪОБЩЕНИЕ

 

С настоящото „НСБ” ЕАД съобщава, че поради констатирани проблеми с публикуването в централен ежедневник на Решение №06.04..18.04..20.04.2012г./02.04.2012г. прекратява процедурата относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособена група от обекти, предмет на горецитираното решение, собственост на „НСБ” ЕАД.

 

 

 Изпълнителен директор:

                                                                       /Петър Божилов/