Решение за провеждане търг с тайно наддаване на 21.06.2013г./Архив/

РЕШЕНИЕ №03.06..10.06..14.06..17.06..21.06.2013г./30.05.2013г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на назначена със Заповед №13-000744-1/31.05.2013г. на Изпълнителния директор Комисия.

 

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г. /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на

 

 

 

I. „НАЦИОНАЛНА ГРЕБНА БАЗА” - „СРЕДЕЦ” – ГР.СОФИЯ, РАЙОН ПАНЧАРЕВО

 

 

1. Помещение за фитнес / спортна зала / НГБ ”Средец” – Панчарево с обща площ 720.91 кв. м., състои се от: фитнес зала, зала за гимнастика, боксова зала, масажно помещение, сауна, парна баня, солариум, 2 бр. съблекални и 2 бр. санитарни помещения, коридори, с начална месечна наемна цена от 1410 лв. без ДДС.

 

 

2. Ресторант, НГБ ”Средец” – Панчарево, състои се от: основна зала, кухненски и обслужващи помещения с площ 363.85 кв. м. и тераса 124.19 кв. м. обща площ за оценка 488.04 кв. м. Към ресторанта има и прилежащи парко места за 9 бр. автомобили с площ 112.50 кв. м., с начална месечна наемна цена от 2450 лв. без ДДС.

 

 

3. Хотел, НГБ ”Средец” – Панчарево, състои се от: І-во ниво, лоби бар с площ 320 кв. м., хотелска част-20 бр. стаи със санитарен възел с площ 426.76 кв. м., парко места 38 бр./ парко места по 12.50 кв. м. / или 475 кв. м., ІІ- ро ниво- хотелска част- 6 бр. апартаменти с площ 432.04 кв. м., общо търговска площ 1178 кв. м, нетърговска площ общо 1067 кв. м., състои се от: тераса на първо ниво 891.78 кв. м, обслужващи помещения на второ ниво 176.08 кв. м, паркинг 425 кв. м., с начална месечна наемна цена от 4370 лв. без ДДС.

 

 

 

 

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10.30 ч. до 16.30 ч., от 03.06.2013г. до 13.06.2013г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед №13-000744-1/30.05.2013. на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30 ч. на 14.06.2013г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 16.00 ч., от 03.06.2013г. до 10.06.2013г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17.30 ч., на 17.06.2013г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на  21.06.2013г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №13-000744-1/31.05.2013г. на Изпълнителния директор.

Отдел  “УСИ” при „НСБ” ЕАД, следва да допуска / осигурява достъп на кандидат участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09.30ч. до 16.00ч. от 03.06.2013г. до 10.06.2013г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Допълнителна информация: от Отдел “Правен” на тел. (02) 93 00 767

 

 

 

         ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                                                                                                                                 /ВЕЛИНА БОЖИЛОВА/

 

Документи: