Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на 19.07.2013г./Архив/

 РЕШЕНИЕ №04.07..11.07..15.07..16.07..19.07.2013г./01.07.2013г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на назначена със Заповед №13-000676-1/02.07.2013г. на Изпълнителния директор Комисия.

 

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г. /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на:

 

                    I. КОННА СПОРТНА БАЗА  „ХАН АСПАРУХ”:

 

1. Помещение за търговска дейност с площ от 25.01 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лв. без ДДС.

 

2. Помещения  №3 с площ от 14.00 кв.м.. в новопостроената част находящо се на територията на КСБ ”Хан Аспарух”, гр .София, ул.”Хайдушко изворче” №28, с начална месечна наемна цена за обекта 52 лв. без ДДС.

 

3. Помещения №5 с площ от 15.40 кв.м. в новопостроената част находящо се на територията на КСБ ”Хан Аспарух”, гр. София, ул.”Хайдушко изворче” №28, с начална месечна наемна цена за обекта от 57 лв. без ДДС.

 

                  II. НАЦИОНАЛНА  СПОРТНА БАЗА „ПАМПОРОВО” :

 

4. Сграда, двуетажна със сутерен, масивна, състояща се от сутерен 130 кв.м., находяща се гр.Смолян, к.к. „Пампорово”, м. „Караманджа”

Първи етаж включващ:спален блок, фоайе, стълба, тераса, фитнес център, складове кухня, стопански двор и котлено, със застроена площ 1000 кв.м. Втори етаж (спален блок, стълба, ресторант, кухня със застроена площ 740 кв.м. Дограмата е двойно слепена, дървена, фасадите са с външна пръскана мазилка и облицовка камък, покрива е от ламарина. Подовите настилки са теракот и мокет. Стените са боядисани с латекс, санитарните възли са с фаянс. Състои се от 20 бр. стаи с по две легла и два апартамента с дневна. Изградени са гръмоотводна инсталация, Ел, ВиК, ОиВ, окабеляване за кабелна телевизия. Състояние – добро. Начална месечна наемна цена е в размер на 4 844 лева без ДДС, за периода /зимнен сезон/ от 01 ноември до 31 март за всяка една от трите години включително.

 

              III.МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА „АРЕНА АРМЕЕЦ”

 

5. Склад №12, номер от екзекутивна документация 0170, находящ се на кота – 3.90. Под –бетон, стени – мазилка, таван – бетон. Площ -186.10 кв.м. Начална месечна цена  850 лева без ДДС.

 

6. Склад №16, номер от екзекутивната документация 0032, находящ се на кота – 3.90. Под – бетон, стени – варова мазилка, таван – бетон. Площ – 43.70 кв.м. Начална месечна цена  200 лева без ДДС.

               

 Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10.30 ч. до 16.30 ч., от 04.07.2013г. до 14.07.2013г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед №13-000676-1/01.07.2013. на Изпълнителния директор. Най - късно до 17.30 ч. на 15.07.2013г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София,

 бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 16.00 ч., от 04.07.2013г до 11.07.13г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17.30 ч., на 16.07.2013г., включително. Подадените пликове се разпечатват в стая № 3 на  19.07.2013г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №13-000676-1/02.07.2013г. на Изпълнителния директор.

Ръководителите на звена, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат/ осигуряват достъп на кандидат участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09.30ч. до 16.00ч. от 04.07.2013г. до 11.07.2013г. и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Допълнителна информация: от Отдел “Правен” на тел. (02) 93 00 767

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:ВЕЛИНА БОЖИЛОВА                                

 

Контакти: