Контакти, набирателна сметка и текущи процедури

Контакти:

  •     НСБ ЕАД,
  •     адрес: гр.София 1000, бул."Евлоги и Христо Георгиеви" №38,
  •     тел. и факс: 02/9300788 

Набирателна сметка:

  •     Банка: ЦКБ АД
  •     IBAN: BG 10 CECB 9790 1004 2799 00
  •     В1С: CECBBGSF

Текущи процедури:

В момента тече прехвърляне на всички документи и обществени поръчки от стария към новия сайт на Национална спортна база и са възможни временни разминавания, които ще бъдат корегирани възможно най-бързо!

 

 

 

 

loading

„ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА ФИНАНСОВА И КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ - БАНКА – ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ: „ПЛАТЕЖНИ И СВЪРЗАНИ УСЛУГИ”, И „СВОБОДНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - ДЕПОЗИТИ” НА „НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА” ЕАД“

ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА И ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 13Б, АЛ.1 И ПРИЛОЖЕНИЕ №3 КЪМ ЧЛЕН 13Б ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА ФИНАНСОВА И КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ - БАНКА – ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ: „ПЛАТЕЖНИ И СВЪРЗАНИ УСЛУГИ”, И „СВОБОДНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - ДЕПОЗИТИ” НА „НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА” ЕАД“;

Индифик. № 16-ЗОП-01-00007-1/08,02,2016; “Избор на изпълнител, който да осъществи подмяна и модернизация на тревното игрище, находящо се на територията на НСК “Диана”

“Избор на изпълнител, който да осъществи подмяна и модернизация на тревното игрище, находящо се на територията на НСК “Диана”

Индифик. № 16-ЗОП-01-5-1/02.02.2016; „Доставка, монтаж и обучение на персонала за работа на апарати за рехабилитация и физиотерапия за нуждите на „НСБ” ЕАД”

„Доставка, монтаж и обучение на персонала за работа на апарати за рехабилитация и физиотерапия

за нуждите на „НСБ” ЕАД”

Инд. № 16-ЗОП-06-3-1/02.02.2016; „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЧРЕЗ ЕСКО ДОГОВОР И СМР ДЕЙНОСТИ ЗА СПОРТНА ЗАЛА ”СОФИЯ”, СОБСТВЕНОСТ НА „НСБ” ЕАД““

 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЧРЕЗ ЕСКО ДОГОВОР И СМР ДЕЙНОСТИ ЗА СПОРТНА ЗАЛА ”СОФИЯ”, СОБСТВЕНОСТ НА „НСБ” ЕАД““

Инд. № 16-ЗОП-06-2-1/02.02.2016; „Доставка и монтаж на спортна настилка на два тенис корта и седалки в СПОРТНА ЗАЛА ”СОФИЯ”“

„Доставка и монтаж на спортна настилка на два тенис корта и седалки в СПОРТНА ЗАЛА ”СОФИЯ”“

loading