Обява търг с тайно наддаване 29/09/2008 г./Архив/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 15.09.08..24.09.08..29.09.08/11.09.2008 г.

за провеждане на търг с тайно наддаване

 

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок до 3 г., срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти: - помещения /вкл. апартаменти и стаи от апартаменти/, находящи се, гр. София, ж.к. “Дианабад”, НСК ”Диана” 1:   1. помещение за търговска дейност, находащо се в НСК “Диана” 1, Южни трибуни, I – во ниво, с площ от 159.75 м2, при начална месечна наемна цена от 590 Евро, без ДДС; - помещения, находящи се, гр.София, бул.”Евлоги Георгиев” № 38, НС “ВасилЛевски”:  2. помещение за търговска дейност, офис №6, находящо се в сектор “Б”, кота 3, с площ от 58.56 м2, при начална месечна наемна цена от 460 Евро, без ДДС; 3. помещения, подходящи за склад, находящи се в сектор “Г”, от ос 6 до ос 9, с обща площ от 83.51 м2, при начална месечна наемна цена от 350 Евро, без ДДС;   - помещения, находящи се в гр. София, ул. “Хайдушко изворче” № 28, КСБ “Хан Аспарух”: 4. помещение за амуничник, находящо се непосредствено до бокс №53, с площ от 9 м2, при начална месечна наемна цена от 35 Евро, без ДДС; 5. помещение, подходящо за склад, находящо се до открит паркинг и ламаринени навеси, с площ от 82.80 м2, при начална месечна наемна цена от 175 Евро, без ДДС; 6. площи, всяка една от по около 2.5 м2, за инсталиране, поддръжка и сервиз на вендинг автомати / за кафе, топли и студени напитки, закуски и др./, находящи се /за инсталиране/ на следните обекти: 6.1 НС “В. Левски”: на централния вход, на входа до фитнес център Боевски” и на втори етаж, сектор “Б”, при начална месечна наемна цена на автомат от 32 Евро, без ДДС;     6.2. СЗ “Раковски”: на входа на залата и отпред пред самите съблекални, при начална месечна наемна цена на автомат от 25 Евро, без ДДС;   6.3. НСК “Диана”: във фоайето в хотел “Диана” 1, на паркинга /заден вход/ на хотел “Диана” 1 и във фоайето в НЦБВТ /зала по борба/, при начална месечна наемна цена на автомат от 25 Евро, без ДДС;   7. помещение /бивш гардероб масови прояви/, находящо се на НС “В. Левски”, сектор “Г”, с площ от 59.16 м2 и прилежащи към него склад – 6.36 м2, предверие /умивалня/ – 4.69 м2, WC – 9.92 м2, баня – 25.04 м2, всичко с обща площ от 105.17 м2, при начална месечна наемна цена от 300 Евро, без ДДС.   Всички посочени цени са без ДДС. Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 15.09.08 г. до 24.09.08 г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Най-късно до 17.30 ч. на 24.09.08 г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. Евлоги Георгиев №38, сектор А, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 15.09.08 г. до 24.09.08 г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус и документи по образец в непрозрачен плик от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 15.09.08 г. до 24.09.08 г., включително. Подадените пликове се разпечатват на 29.09.08 г. в 10.30 часа на закрито заседание на комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор. В случай че в посочения срок няма подадени заявления за участие, търгът се обявява за непроведен, като заявления за същите обекти при същите условия могат да бъдат подавани всеки делничен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 01.10.08 г. до 07.10.08 г., включително. Новоподадените пликове се разпечатват на 09.10.08 г. в 10.30 часа на закрито заседание на комисията.   Съобщението, условията и правилата за провеждане на търга и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД в сградата на НС “Васил Левски”.  Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 9300 767. 

 

Документи: