"Национална спортна база" ЕАД, ще обяви конкурс за дългосрочно отдаване под наем на следните свои бази:

"Национална спортна база" ЕАД,  ще обяви конкурс за дългосрочно отдаване под наем на следните свои бази:

         1.Национална гребна база „Пчелина”- находяща се на територията на община Ковачевци, обл. Перник.

         2. НСБ „Пампорово”, община  Смолян.

         3. Ски шанца – част от Национална алпийска ски база  - „Боровец”, община Самоков.

         За  повече информация , Алексей Лащилин, тел. 0889 609 799