"Национална спортна база" ЕАД обявява конкурс по документи за „Управител ресторант” в НСБ „Спортпалас” - гр. Варна/Архив/Изтекъл срок

„Национална спортна база” ЕАД  обявява конкурс по документи за 1 /една/ щатна бройка от длъжност „УПРАВИТЕЛ  РЕСТОРАНТ” за НСБ „Спортпалас” – гр.Варна .  

 Документи за участие - автобиография, актуална снимка, копие на диплома, референция от работодател и мотивационно писмо се подават на e-mail адрес: abv.bg">nsb_eadat signabv.bg или по пощата на адрес: гр. София, бул.”Евлоги и Христо Георгиеви” № 38. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Ръководи управлението на ресторанта и бара. Контролира съставянето на менюто, съобразно определения в него асортимент от ястия и напитки. Контролира с какви продукти и какъв грамаж се приготвят ястията. Следи за нивото на обслужване и хигиената в ресторанта. Отговаря за ежедневното изготвяне на заявки за продукти и напитки. Следи за правилното съхранение на продуктите. Ежедневно извършва ревизия на наличните продукти и напитки.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

 - Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” в областта на туризма или  икономическа   специалност ;

 - Професионален опит като управител ресторант минимум 2 години;

 - Компютърна грамотност и ползване на MS Office пакета: Word, Excel; Работа с Internet , умения за работа с хотелски софтуер

- Познаване на системите за управление на качеството НАССР  - Силно изявени организаторски умения;

ПРЕДИМСТВА:

- Сертификати и обучения, приложими в областта на ресторантьорството;

- Умения за работа в екип, комуникативност, организираност;

- Владеене на чужд език, втори е предимство; - Отлично познаване на нормативната база в областта на ресторантьорството.

 ДРУЖЕСТВОТО ПРЕДЛАГА:

 - Добро заплащане и целогодишна работа;

 - Разширяване на личните и професионални контакти;

 - Усъвършенстване в практиката;

- Динамична и приятна атмосфера на работа

 

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според ЗЗЛД

Краен срок за подаването на документи –26.07.2013г.