„Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс по документи за „Началник склад /ресторант/” за НСБ „Спортпалас”/Архив/Изтекъл срок

І. Основните задължения на длъжността "Началник склад /ресторант/" са:

 

-.  Извършва цялостната дейност по приемане, съхраняване и предаване на хранителни стоки и материали от склада, като не допуска предаване или приемане на хранителни стоки и материали без предварително съставени и подписани документи по прихода или разхода.

-  Организира приемането, комплектоването и подреждането на стоките и материалите като съставя незабавно стокови разписки.

- Оформя по надлежен ред необходимите документи при отпускане на стоки и материали от склада като съставя незабавно трансферни разписки.

-  Извършва контрол относно количеството и качеството на постъпващите в склада стоки и материали /наличие на плесени, омекване, промени в органолептичните качества, белези за размразяване, етикирането и други видими дефекти/.

-  Съставя чрез използвания приложен софтуер за склад седмични и месечни стокови листи за доставка на хранителни продукти и напитки.

-  Участва в извършването на инвентаризации и изготвянето на протоколите за наличностите в склада.

 

1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността " Началник склад / ресторант /":

Минимална образователна степен: "средно";

Специалност, по която е придобито образованието: икономическа.

Професионална област -  счетоводство и контрол

Минимален професионален опит: 3 години в областта на счетоводството

 

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

Компютърна грамотност и ползване на MS Office пакета: Word, Excel; Работа с Internet;  счетоводен софтуер

 

Ние предлагаме:

Работа в екип;

Добро заплащане;

Разширяване на личните и професионални контакти;

Усъвършенстване в практиката;

 

Провеждането на обявения подбор ще се осъществи чрез предварителен подбор по документи и интервю.

 

Необходими документи за кандидатстване:

Автобиография, актуална снимка, копие на диплома, референция от работодател и мотивационно писмо се подават на e-mail адрес: abv.bg">nsb_eadat signabv.bg и по пощата на адрес: гр. София, бул.”Евлоги и Христо Георгиеви” № 38. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

 

Дати за подаване на документи:  19.07.2013 г. - 30.07.2013 г.