Национална Спортна База ЕАД - Контакт

България, София 1000, бул. Евлоги Георгиев №38

Съвет на директорите:

Антон Попов

Емилия Груева

Красимир Керезов

Пламен Манолов

Стоян Танев

Изпълнителен директор
Пламен Манолов

Секретариат:
(02) 93 00 702, (02) 986 54 34
nsb_eadat signabv.bg;

Отдел "Финансово-счетоводен":
Спас Спасов
(02) 93 00 753
nsbs4etiat signabv.bg

Търговски отдел:
02/9300 851
02/9300 789
nsbsportat signabv.bg