Конкурс при закрито заседание за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД 14.06.2012 г./Архив/

РЕШЕНИЕ № 30.05..12.06..14.06.2012г./23.05.2012г.

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД.

“Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем на следния обект:

I. За срок от 10г., срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции:

 

            1. НСБ „Цар Самуил”, гр. Петрич, представляваща група от обекти и състояща се от:

 

1.Сгради:

-   Хотел/ почивна станция на три етажа с ресторант: Хотелът е строен като почивна станция през 1965г. на площ от 1 230 м2. В приземният етаж са разположени входно фоайе, стълбище за хотелската част, рецепция, тоалетни, ресторант и кухня. Хотелската част е на два етажа  разполага с по 19 стаи на всеки етаж с общо 72 легла.

На покрива на сградата е разположено кафе-тераса и билярдна зала до които се достига по стълбището на административната сграда, която е на калкан от северната страна на хотела. Кафето и билярдната зала са нефункциониращи поради лошото им състояние.

От южната страна на сградата е изградена през 1982г едноетажна пристройка на 60 м2,    предназначена за  хладилно помещение.

Необходимост от извършване на основен ремонт на помещенията, фасадата и покрива.

 

-         Административна сграда: Административната сграда е строена през 1954 г., с РЗП – 90 м2. На първият етаж се намират канцеларии и складово помещение. На втория и третият етаж има по две канцеларии, тоалетна и коридор и стълбище за покрива на хотела.

Необходимост от извършване на основен ремонт.

 

-         Двуетажна сграда: Сградата е масивна двуетажна, строена през 1972 г., с РЗП – 540 м2. Намира се непосредствено до входа на комплекса.

Необходимост от извършване на основен ремонт.

 

-         Пристройка към сградата: През 1982 г. е направена масивна едноетажна пристройка към сградата, с РЗП – 100 м2.

Необходимост от извършване на основен ремонт.

 

-            Сграда със салон за баскетболни тренировки: Сградата е масивна постройка с размери 36/18 м и височина 12 м, строена през 1980 г. на обща площ– 648 м2. В сутерена на сградата са разположени перално помещение, складови помещения, сауна, тангентор, две стоманобетонови корита. От коридора е входа за трафопоста. От фоайето има вход към хотела.

В основното ниво на сградата е баскетболната тренировъчна зала. Подът на залата е от специално дървено дюшеме Залата е оборудвана с 4 броя баскетболни коша на метални конзоли. На този етаж са разположени и съблекалните, лекарски кабинет, стая за треньори и склад за инвентар.

На запад от сградата са разположени 3 гаражни клетки с излаз към задният двор на улицата.

Необходимост от извършване на основен ремонт.

 

 

-         Сграда салон за обща физическа подготовка: Сградата е с размери 25/12 м, строена през 1980 г.

Необходимост от извършване на основен ремонт.

 

-         Павилион за закуски: Новопостроена масивна постройка с площ от 80 м2, с настояща функция – заведение за бързо хранене  /снек-бар/..

 

2. Трайни подобрения върху терена и съоръжения в комплекса:

-                     Стадион с лекоатлетическа писта: Стадионът е на площ с размери 200/110 м, или обща площ – 22 000 м2. Трибуните са разположени на площ от 6 000 м2. Около футболното игрище, 105/70 м е оформена лекоатлетическа писта с две пътеки, заемаща площ от 4 000 м2. Едната писта е със зебраново покритие, а другата /вътрешната/ е със шамот. Има отделени сектори за висок и дълъг скок, които не са поддържани в добро състояние. Пистите са в лошо състояние.

Футболният терен е затревен, но тревното покритие е в много лошо състояние. Има дренажна система, която не функционира.

Входът към стадиона е оформен като голям портал състоящ се от масивно изградени от двете страни помещения за охраната и за продажба на билети. С две колони са обособени два пешеходни прохода и един за превозни средства. Отгоре е стоманобетонова козирка. Алеите към трибуните са асфалтобетонови и помежду са отделени с метални парапети. Трибуните са в лошо състояние. Почти всички седалки липсват.

Останали са само стоманобетоновите фундаменти

      Необходимост от извършване на основен ремонт.

 

-         Басейн: Басейнът е с правоъгълна форма 50/20 м, със средна дълбочина 1,7 м и обем 1700 м3. В басейна е изграден коктейл – бар.

Състояние –добро, има нужда от инвестиции.

·       Детски басейн: Басейнът е с правоъгълна форма 22/12,5, със средна дълбочина 1,0м. и обем 275 м3.

Състояние –добро, има нужда от инвестиции.

 

-            Подобрения към басейните: Към подобренията са включени: дървен навес за барбекю, водна пързалка, настилки от декоративни плочи около басейните, озеленяване на площадката около басейните и местата пред хотела, коктейл бар.            Състояние – добро.

 

-            Тренировъчен футболен терен: В западна посока, след терена на басейните е ситуиран тренировъчният футболен терен с размери 95 х 62 л.м., или общо 5 890 м2, строен през 1983 г. Теренът е с тревно покритие. Под тревата е изпълнена дренажна и поливна система. От източната страна на терена са оформени трибуни. Изградени са подпорни стени с обща дължина 107м.. Трибуните са в лошо състояние

Необходимост от извършване на частичен ремонт.

 

-       Открита площадка с кортова настилка: След тренировъчният футболен терен е ситуирана открита площадка с кортова настилка, върху която е изграден футболен терен с изкуствена трева с размери  50 х 25 м, или обща площ 1 250 м2 От западната страна на терена има оформени трибуни. Площадката е оградена с телена ограда висока 3 м.  Има външно осветление, състоящо се от шест метални стълба с височина 6 м. Състоянието на площадката към настоящия момент е добро, използва се по настоящото си предназначение.

 

-       Площадка за хандбал: В най-западната част на терена е хандбалното игрище на площ от 1800 м2, върху която е изграден футболен терен с изкуствена трева с размери  50 х 25 м, или обща площ 1 250 м2 От западната страна на терена има оформени трибуни. Площадката е оградена с ограда от пластмасова мрежа с височина от 3 до 5 м. Монтирани са стълбове с осветителни тела. Състоянието на площадката към настоящия момент е добро, използва се по настоящото си предназначение.

 

-       Тенис корт: В близост до входа на комплекса е изграден тенискорт с размери 36/20 м. Около корта има изградена телена ограда с височина 3,0 м. За площадката е осигурено осветление с 10 бр метални стълбове с височина 6 м.

Необходимост от полагане на шамотна настилка.

 

-       Вертикална планировка и инфраструктура: На целият терен е направена вертикална планировка. Има тревни площи добре поддържани в близост до стадиона. Оформени са алеи, които са асфалтирани при централният вход на стадиона, както и тези от входа за комплекса. В близост до входа на комплекса е оформен паркинг от стоманобетонова настилка. Целият коплекс е залесен с над сто дървета, предимно липи, акации, бор и кипариси оформящи алеи от северната стрна на стадиона.

В западната част в близост до хандбалната площадка, теренът е насипан с чакъл  

и е оформен пркинг.

 

-       Ограда: Целият терен е ограден с бетонна ограда, която съобразно теренните условия стига до височина 2 м., над бетоновата част оградата продължава с LT ламарина. Откъм улицата бетонната част е покрита с бучарда, но в по-голямата си част бучардата е компрометирана. Ограда има и около стадиона във вътрешността на комплекса, която също е с бетонова основа, а горната й част е метална решетка.

           Необходимост от извършване на ремонт по оградата на определени места.

 

-    Земя: 60 000 кв.м.,

при начална месечна наемна цена за всички гореупоменати обекти, представляващи група от обекти по т. 1 от Раздел I, от 2100 лева без ДДС и необходимост от извършване на Инвестиции, съгласно приложена Инвестиционна програма, неразделна част от документацията по провеждането на конкурса. Общата стойност на предстоящите за извършване Инвестиции - не по-малко от 2 369 000 лева. 

 

Участникът в процедурата по провеждане на конкурса трябва:

-         Да бъде регистриран като търговец по смисъла на ТЗ.

-  Да няма задължения към Държавата и към „НСБ” ЕАД, както и спорове от административно естество с „НСБ” ЕАД.

 

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки ден от 10.30 ч. до 16.30 ч. от 30.05.12г. най-късно до 08.06.12г., включително, срещу фактура за закупена конкурсна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Конкурсната документация е утвърдена със Заповед №12-000968-1/28.05.2012г. на Изпълнителния директор. Най-късно до 17.30 ч. на 11.06.12г., трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за съответния обект/ група от обекти. Конкурсната документация се закупува в касата и получава в деловодството на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, сектор „А”, всеки присъствен делничен ден, от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 30.05.12г. най-късно до 07.06.12г., включително. Депозитът се заплаща в касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в конкурса, съгласно общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на конкурса документи, в непрозрачен плик най-късно до 17.30 часа на 12.06.12г., включително, в деловодството на “НСБ” ЕАД или по пощата. Подадените документи се разпечатват в стая № 3 на 14.06.12г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №12-000968-1/29.05.2012г. на Изпълнителния директор. Критериите за оценяване на участниците са размера на месечната наемна цена и Инвестиционната програма за съответния обект/ група от обекти.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД в сградата на НС “Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09.30ч. до 17.00ч. от 30.05.2012г. до 07.06.2012г. и на страницата на дружеството в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nsb.bg         

Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 9300 767.

Домакинът на НСБ  „Цар Самуил”, гр. Петрич, където се намира горепосоченият обект, представляващ група от обекти, предмет на процедурата по провеждане на конкурса, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат участниците в конкурса за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представена от същите /кандидат - участниците/ на фактура за закупена конкурсна документация.

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                     /ПЕТЪР БОЖИЛОВ/

 

Документи: