Конкурс при закрито заседание за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД 05.09.2012 г./Архив/

РЕШЕНИЕ № 20.08..03.09..05.09.2012г..15.08.2012г.

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД.

“Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем на следния обект, представляващ група от обекти, както следва:

 

I. За срок от 10г., срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции:

1. Предлаганият обект, представляващ група от обекти, предмет на настоящата процедура, е част от територията на НСБ „Спортпалас”, гр. Варна, к.к. „Златни пясъци” и се състои от:

- лоби бар до рецепцията на хотела. Помещението обхваща барплот със склад до него с размери 5,25 м. х 2,15 м. или обща площ от 11,29 кв.м. и зала с размери 10,34 м. х 5,60 м. + 6,52 м. х 4,20 м. + 2,17 м. х 3,00 м. или обща площ от 91,80 кв.м. Общата площ на помещението възлиза на 103,09 кв.м.    

- терен до открит басейн, на който са положени плочки от гранитогрес и са докарани необходимите изводи за захранване на уредите за бара с ток, вода и канал. Общата площ на терена възлиза на 264 кв.м.   

Върху терена се придвижда под формата на инвестиции да се изгради бар към открития басейн.

Началната месечна наемна цена за гореописания обект, представляващ група от обекти, възлиза на 2100 лв. с ДДС, отделно е необходимо влагане на инвестиции за изграждане на бар към открития басейн.

В конкурса за гореизнесения по т.1 от Решението обект, представляващ група от обекти, могат да участват правни субекти: физически лица - ЕТ или юридически лица, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с НСБ” ЕАД.

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки присъствен делничен ден от 10.30 ч. до 16.30 ч. от 20.08.12г. до 29.08.12г., включително, срещу фактура за закупена конкурсна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Конкурсната документация е утвърдена със Заповед №12-001523-1/17.08.2012г. на Изпълнителния директор. Най-късно до 17.30 ч. на 30.08.12г., трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за съответния обект. Конкурсната документация се закупува в касата и получава в деловодството на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, сектор „А”, както и на място в НСБ „Спортпалас”, гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, всеки присъствен делничен ден, от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 20.08.12г. най-късно до 27.08.12г., включително. Депозитът се заплаща в касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участиците в конкурса, съгласно общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на конкурса документи, в непрозрачен плик най-късно до 17.30 ч. на 03.09.12г., включително, в деловодството на “НСБ” ЕАД или по пощата. Подадените документи се разпечатват в стая № 3 на 05.09.12г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №12-001523-1/16.08.2012г. на Изпълнителния директор. Критериите за оценяване на участниците са размера на месечната наемна цена и Инвестиционната програма за съответния обект, представляващ група от обекти.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД в сградата на НС “Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София, както и на място в НСБ „Спортпалас”, гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, всеки присъствен делничен ден от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 20.08.12г. най-късно до 27.08.12г. и на страницата на дружеството в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nsb.bg           

Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 9300 767.

Управителят на НСБ „Спортпалас”, гр. Варна, където се намира горепосоченият обект, предмет на процедурата по провеждане на конкурса, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат участниците в конкурса за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат - участниците/ на фактура за закупена конкурсна документация.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ПЕТЪР БОЖИЛОВ

 

Документи: